انواع سازه پیش ساخته سبک

32متری تراس دار

ویلایی ۳۲متری

کامپوزیت ویلایی ۲۸ متری

تزیینات داخلی ۲۸ متری

سویت ۲۴ متری

ویلایی۱۸ متری

ویلایی۳۲متری ساده دور نما

ویلایی۱۸متری نمادورنما

ویلایی۲۴ متری دورنما

ویلایی ۳۶ متری شیب به طول 

انواع مختلف ویلایی به مساحت دلخواه ونقشه وطرح ارایه شده توسط مشتری طرح از شما اجرا از ما هر دوطرف برنده اند فراز کانتین با استفاده از تجربیات چندین ساله در ساخت واجرای خانه های پیش ساخته سبک و اجرای طرحهای متنوع وبا استفاده از نیروهایی که در,مهرکانکس, سازنده کانکس و کانتینر وشرکت فراسوی ارس رتبه ۴ابنیه و سنتی سازنده ساختمانهای مدرن وسنتی پیش ساخته  همچنان اولین در خاورمیانه است

انتشار توسط 8 تم