ساندویچ پانل- فراز کانتین-فراز کانکس

نیروگاهی سممبرد

مسکونی ۵۰مترمربع

 

خانقین عراق مسکونی ۴۰متر مربع

 

اداری۷۲متر مربع

پانل اسکان ۴۰متر مربع

اداری در دو طبقه

اداری

فروشگاهی نمادار

سرویس بهداشتی

بهداشتی

نگهبانی شرکت نفتی

نگهبانی

تسویه خانه آب

تسویه خانه آب

مهر کانکس http://Www.mehrconex.com

کانکس فراز فراتر از یک نظر ،زندگی را با فراز کانتین سازنده انواع جان پناه سپری کنید.سازنده انواع مختلف سازه های سبک  ساندویچ پانل .سایدینگ ،کامپوزیت ، سازه های ضد حریق ، کانتینری و انواع کانتینر.

 

ساندویچ پانل اداری، ویلایی، مسکونی

ساندویچ پانل اداری، ویلایی، مسکونی

سازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس اداری

سازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس اداری -سازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس اداریسازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس اداریسازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس اداریسازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس ادار

انواع کانکس

در سال های اخیر با توجه به توسعه صنعت در کشور و نفوذ استقرار صنعت گران در مناطقی که کمترین امکانات رفاهی جهت اسکان موقت برقرار نیست باعث شد فکر ایجاد اتاقک هایی به صورت پیش ساخته یا کانکس باعث تولید انواع کانکس با کاربری های اداری و دفتری و کارگاهی و کارگری با انواع امکانات جانبی از قبیل: سرویس بهداشتی حمام و … شد که کم کم توانست با توجه به پیشترفت و گسترش این صنعت برخی به فکر تولید سالن اجتماعات ساخت کانکس با طرح های ویلایی ساخت کانکس برای کمپ های بیمارستانی و اورژانس و ایجاد بیمارستان های صحرایی و استفاده از کانکس در تهیه و توزیع میوه و تره بار وتولید انواع کانکس متحرک و کاروان ها و… گردید
این یک متن تست و جهت آشنایی شما با نحوه چیدمان مطالب و صفحات این قالب ارسال شده است .

لطفا: توجه داشته باشید که احترام به حقوق مشتریان جزئی از وظایف هر شخصیت انسانی است . همه مشتریان  حق  برگردن ما دارند که تصمیم به خرید از ما کرده اند و ما نباید به خودمان اجازه گرفتن این حق از آنهارا بدهیم .

انتشار توسط 8 تم