کانکس کامپوزیت فروشگاهی

کانکس کامپوزیت فروشگاهی

فروشگاهی و نمایشگاهی

فروشگاهی سیار

فروشگاهی ۲

فروشگاهی کرکره

فروشگاهی کنار خیابانی

 

فروشگاهی آزادکامپوزیت ویلایی نگهبانی

کانکس ویلایی،  کانکس فروشگاهی،  کانکس اداری،  کانکس تجاری و صنعتی و معدنی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اجتماعی و گردشگری، کیوسک ، فروشگاهی باطرح متنوع وبا سلیقه مشتری، ارتباط با تجربیات مهرکانکس در فراز کانتین مشهود و گاها سلیقه ها را مشابه هم میتوان دید.

ساندویچ پانل اداری، ویلایی، مسکونی

سازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس اداری

سازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس اداری -سازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس اداریسازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس اداریسازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس اداریسازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – کانکس ویلایی – کانکس ادار

انواع کانکس

در سال های اخیر با توجه به توسعه صنعت در کشور و نفوذ استقرار صنعت گران در مناطقی که کمترین امکانات رفاهی جهتاسکان موقت برقرار نیست باعث شد فکر ایجاد اتاقک هایی به صورت پیش ساخته یا کانکس باعث تولید انواع کانکس با کاربری های اداری و دفتری و کارگاهی و کارگری با انواع امکانات جانبی از قبیل: سرویس بهداشتی حمام و … شد که کم کم توانست با توجه به پیشترفت و گسترش این صنعت برخی به فکر تولید سالن اجتماعات ساخت کانکس با طرح های ویلایی ساخت کانکسبرای کمپ های بیمارستانی و اورژانس و ایجاد بیمارستان های صحرایی و استفاده از کانکس در تهیه و توزیع میوه و تره بار وتولید انواع کانکس متحرک و کاروان ها و… گردید

لطفا: توجه داشته باشید که احترام به حقوق مشتریان جزئی از وظایف هر شخصیت انسانی است . همه مشتریان  حق  برگردن ما دارند که تصمیم به خرید از ما کرده اند و ما نباید به خودمان اجازه گرفتن این حق از آنهارا بدهیم،

انتشار توسط 8 تم