کیوسک

انواع کیوسک


بلیط فروشی

کیوسک

فروشگاهی پارک

نگهبانی جهاد

فروشگاهی کنار خیابانی

کامپوزیت ویلایی نگهباای

کیوسک تجاری

فروشگاهی کامپوزیت مشهد

باغچه ای

انواع مختلف کیوسکهای تجاری،  فروشگاهی،  نگهبانی،  بلیط فروشی،  اتوبوس رانی شهر ی،  قطار شهری، هواپیما یی،  و آلاچیق،  فروشگاهی کنار خیابانی،  فروشگاهی مخصوص پارکها،  ورودی آپارتمانها با درخواست وپسند مشتری و….

انتشار توسط 8 تم